Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) označuje Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.