Příjmy získané při pronájmu automobilu prostřednictvím služeb sdílení vozidel typu "peer-to-peer", jako je JustShareIt,